Vestjylland På Vægten

REGLER OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE

Hver tilmeldt hold består af 5 personer. Det er tilladt at blande hold med kollegaer, venner, naboer osv. Man kan ikke udskifte deltagere undervejs. Virksomheder må gerne tilmelde flere grupper.
(I tilfælde af mangel på holdmedlemmer, er det muligt at blive sat sammen som hold)
 
Det er kun tilladt at deltage på ét hold.

Deltagergebyr: 100 kr. inden 15. december 2015, herefter 150 kr.

Hvert hold udnævner en ”anfører”, som er ansvarlig for vejning, og for indrapportering af resultaterne på hjemmesiden.

Indvejningen for alle hold sker d. 9. januar 2016, mellem kl. 14.00-16.00. Vejningen foregår iført tøj (dog ikke sko), og der fratrækkes 1 kg for at tilgodese dette.

Vejningen skal indberettes hver lørdag inden kl. 21.00 til hjemmesiden www.vestjyllandpaavaegten.dk
Er man forhindret i at indberette, så kontakt projektledelsen for en anden aftale. Ved manglende indberetning, vil den foregående uges resultat gælde.

Hver ”anfører” udstyres med en digital vægt - udleveret ved indvejningen. Vægten skal tilbageleveres ved slutvejningen. Manglende tilbagelevering vil medføre en opkrævning på 75. kr.

Projektet løber over 8 uger – slutvejning d. 6. marts 2016.

Alle deltagere starter i index 100. Det hold der taber sig mest i index vinder!

Der uddeles præmier til 1. 2. og 3. pladsen for hold samt til den kvinde og mand, der har tabt sig mest i index.

I hele perioden vil man kunne benytte forskellige tilbudsmuligheder i kommunen.